RSS

Rabu, 14 Juni 2017

Mâni (Türk Halk Edebiyatı - Ders Notları)Mâni
·        Şükrü Elçine göre mâni, Anonim şiiri en yaygın olan. Düğünlerde, kadın topluluklarda, iş yerinde, tarlalarda söylenen, sekiz ya da yedi heceli, dört mısralık manzumedir.
·        Fuad köprülü, mâni, mânâdan bozulmuş olan Arapça kökeni, tuyugla ilişkisi olduğunu söyledi.
·        Niyazi Eset, mâni, Türkmâni’deki olduğu gibi nisbet olduğunu söyledi.
·        Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı Tarihi kitabında, mâni ve tuyugun farkı sadece vezin olduğunu söyledi

v Bölgelerde mâninin karşılığı


Kars : Akışta, Meni
Doğu Anadolu Bölgesi : Bayatı, Mahnı, Peşrev
Denizli : Deyişme, Mana
Erzincan : Ficek
Urfa : Hoyrat/Horyat (Erkek), Meani (Kadın)
Doğu Karadeniz Bölgesi : Karşı beri


v Türk dünyasında mâninin karşılığı


Azerbaycan : Bayatı
Kerkük : Hoyrat/Horyat
Balkanlar : Martifal
Türkmenistan : Rübayı
Gagauzlar : Şın, Çın
Kazakistan & Kırgızistan : Tört Sap, Öleng, Kayım
Özbekistan : Törtlik, Aşula, Koşuk
Uygur : Törtlik


-Söyleyen genellikle kadınlar

Ø  Mâni kafiyeleri
a.      Tek-çift kafiyeli abab
b.     Birinci ve üçüncü mısra serbest xaxa
c.      İlk üç mısra kafiyeli ve dördüncü serbest aaax
d.     Dört mısra hepsi kafiyeli aaaa

Ø  Sınıflandırılması
*Konuya göre
1.     Ramazan,bekçi, davulcu
2.     Semai (İstanbul)
3.     Mektup
4.     Düğün
5.     Niyet
6.     Gurbet
7.     Beddua
8.     Asker
9.     Giyim, kuşam
10. Gün, mevsim
11.  Şehirler
12. Bilmecemsi
13. Aşıkların söylediği
14. Kahve
15. Gözle ilgili
16. Teke,maddeleri
17. Adlarla ilgili
18. Dedim-dedili
19. Tabiat olaylar


-Mantıvar (Mantufar)
Hızırellezde, Çukurova (Kadirli ve çevresi), İç Karadeniz (Tokat ve çevresi), Ege Bölgesi ve Balkanlardaki Türk topluluk tarafından kutlanıyor. İzmirde ise 5-6 Mayıs kutlanıyor
*Şekillere göre
1.     Düz 4 mısralı, 7 heceli, aaxa kafiyeli.
2.     Cinaslı kafiyeleri cinaslı
3.     Ayaklı
3.1  Kesik ilk hece sayısı az olup kafiyesi cinaslı olanlar
3.2  Doldurma Kesik mısra sayısı dörtten fazla, ilk mısranın hece sayısı az ayaklı mâni
3.3  İstanbul mânisi Adam aman cümlesiyle başlayan mâniler
4.     Yedekli artık mısra sayısı arttırılmasıyla oluşan mâniler
5.     Karşı beri Deyiş Akışta karşılıklı söyleyen mâniler
-Tek dörtlük, ilk 2 mısra doldurma, son 2 mısra ise anlam.

0 komentar: