RSS

Senin, 30 Januari 2017

Sayılara Göre Türk Aruz Kalıpları8'li Aruz Kalıpları
1. Mefâ'îlün_mefâ'îlün (+--- / +---) Hezec
2. Müstef'ilün_müstef'ilün (--+- / --+-) Recez

10'lu Aruz Kalıpları
1. Mef'ûlü_mefâ'ilün_fa'ûlün (--+ / +-+- / +--) Hezec
2. Müstef'ilâtün_müstef'ilâtün (--+-- / --+--) Recez
3. Fa'lün_fa'ûlün_fa'lün_fa'ûlün (-- / +-- / -- / +--) Mütekârib
4. Mütefâ'ilün_mütefâ'ilün (++-+- / ++-+-) Kâmil

11'li Aruz Kalıpları
1. Fâ'ilâtün_fâ'ilâtün_fâ'ilün (-+-- / -+-- / -+-) Remel
2. Fe'ilâtün_ (fâ'ilâtün) fe'ilâtün_fe'ilün (fa'lün) (++-- / ++-- / ++-) / (-+-- / ++-- / --)* Remel
3. Mefâ'îlün_mefâ'îlün_fa'ûlün (+--- / +--- / +--) ** Hezec
4. Fe'ilâtün_(fâ'ilâtün) mefâ'ilün_fe'ilün (fa'lün) (++-- / +-+- / ++-) / (-+-- / +-+- / --)* Cedid
5. Fa'ûlün_fa'ûlün_fa'ûlün_fa'ul (+-- / +-- / +-- / +-) Mütekârib
6. Müfte'ilün_müfte'ilün_fâ'ilün (-++- / -++- / -+-) Serî

12'li Aruz Kalıpları
1. Fa'ûlün_fa'ûlün_fa'ûlün_fa'ûlün ( +-- / +-- / +-- / +--) Mütekârib

14'lü Aruz Kalıpları
1. Mefâ'îlün_fa'ûlün_mefâ'îlün_fa'ûlün (+--- / +-- / +--- / +--) Hezec
2. Mef'ûlü_mefâ'îlü_mefâ'îlü_fa'ûlün (--+ / +--+ / +--+ / +--) ** Hezec
3. Mef'ûlü_mefâ'îlün_mef'ûlü_mefâ'îlün (--+ / +--- / --+ / +---) Hezec
4. Mefâ'îlü_fa'ûlün_mefâ'îlü_fa'ûlün (+--+ / +-- / +--+ / +--) Hecez
5. Müstef'ilün_fa'ûlün_müstef'ilün_fa'ûlün (--+- / +-- / --+- / +--) Recez
6. Müfte'ilün_fâ'ilün_müfte'ilün_fâ'ilün (-++- / -+- / -++- / -+-) Münserih
7. Mef'ûlü_fâ'ilâtü_mefâ'îlü_fâ'ilün (--+ / -+-+ / +--+ / -+-) ** Muzâri
8. Mef'ûlü_fâ'ilâtün_mef'ûlü_fâ'ilâtün (--+ / -+-- / --+ / -+--) Muzâri

15'li Aruz Kalıpları
1. Fâ'ilâtün_fâ'ilâtün_fâ'ilâtün_fâ'ilün (-+-- / -+-- / -+-- / -+-) ** Remel
2. Fe'ilâtün_ (fâ'ilâtün) fe'ilâtün_fe'ilâtün_fe'ilün (fâ'lün) (++-- / ++-- / ++-- / ++-)  / (-+-- / ++-- / ++-- / ---) */** Remel
3. Mefâ'ilün_fe'ilâtün_mefâ'ilün_fe'ilün (fa’lün) (+-+- / ++-- / +-+- / ++-) / (+-+- / ++-- / +-+- / --)*/ ** Müctes

16'lı Aruz Kalıpları
1. Fâ'ilâtün_fâ'ilâtün_fâ'ilâtün_fâ'ilâtün (-+-- / -+-- / -+-- / -+--) Remel
2. Fe'ilâtün_fe'ilâtün_fe'ilâtün_fe'ilâtün (++-- / ++-- / ++-- / ++--) Remel
3. Fe'ilâtü_fâ'ilâtün_Fe'ilâtü_fâ'ilâtün (++-+ / -+-- / ++-+ / -+--) Remel
4. Mefâ'îlün_mefâ'îlün_mefâ'îlün_mefâ'îlün (+--- / +--- / +--- / +---) ** Hezec
5. Mefâ'ilün_fe'ilâtün_mefâ'ilün_fe'ilâtün (+-+- / ++-- / +-+- / ++--) Müctes
6. Müstef'ilün_müstef'ilün_müstef'ilün_müstef'ilün (--+- / --+- / --+- / --+-) Recez
7. Mefâ'ilün_mefâ'ilün_mefâ'ilün_mefâ'ilün (+-+- / +-+- / +-+- / +-+- ) Recez
8. Müfte'ilün_mefâ'ilün_müfte'ilün_mefâ'ilün (-++- / +-+- / -++- / +-+-) Recez
9. Müfte'ilün_müfte'ilün_müfte'ilün_müfte'ilün (-++- / -++- / -++- / -++-) Recez
10. Mütefâ'ilün_fa'ûlün_mütefâ'ilün_fa'ûlün (++-+- / +-- / ++-+- / +--) Kâmil

20'lu Aruz Kalıpları
1. Mütefâ'ilün_mütefâ'ilün_mütefâ'ilün_mütefâ'ilün (++-+- / ++-+- / ++-+- / ++-+-) Kâmil
2. Müfâ'aletün_müfâ'aletün_müfâ'aletün_müfâ'aletün (+-++- / +-++- / +-++- / +-++-) Vâfir

Bunlar ne demek?
* = öndeki "fe'ilâtün" cüzleri kalıba uydurmak için "fâ'ilâtün" olarak yazılabilir. Bu kural sacede öndeki "fe'ilâtün" cüzlerinde geçer, iç cüzlerinde uygulanmaz. Ayrıca sondaki "fe'ilün"cüzleri kalıba uydurmak için "fa'lün"olarak yazılabilir.
** = Türk şiirinde çokça kullanılan kalıpları
Recez, Remel... = Bahrinin (grubu) adı, kalıpların hangi gruplara ait olmasıdır.

0 komentar: