RSS

Jumat, 09 Juni 2017

Nazım Şekilleri 1 (Eski Edebiyatı)Adı
Kaside
قصيده
Gazel
غزل
Müstezad
متزد
Mesnevi
مثنوى
Kelime Manası
Niyet etmek, yaklaşmak
Kadınla sevgi üzerinde konuşmak

ikişerlik
Beyit Sayısı
*9-100
*En az 15
*Genellikle 31-99
*4-15
*Genellikle 5, 7, 9, 11
*En az 4 (gazel-i natamam)
Ziyadeye Göre
*sade
*çift
*En az 2
*Sınırı yok
Kafiye şeması
aa xa xa
aa xa xa
a(a)a(a);bbaa;ccaa
aaaa;xxAa;xxAa
AbAb;CcAb;DdAb
AbAb;xxAb;xxAb
aa bb cc
Matla
Var
Var
Yok
?
Vezin
Serbest
Serbest
Ilk ve son kisimdan, daha çok
- - ./. - -
(- - ./. - - ./. - - ./. - - )
11 heceli
Mahlas
Var
Medhiyyeden sonra dua kısmında
Var
Maktada
Yok
?
Konu
Övgü
Aşk
Aşk
Gazele benzer
Çeşidi fazla
Ayrıntı
Bölümleri: -neşib/teşbib
-girizgah/gürizgah
-medhiyye
-tegazzül
-fahriyye
-dua
Divanın esası
Kısa
Ziyadeden sonra gelir
11 heceli
Uzun hikaye konuları

Kutadgu bilig

0 komentar: