RSS

Jumat, 09 Juni 2017

Nazım Şekilleri 2 (Eski Edebiyatı)Adı
Kıt’a
قطعه
Nazm
نضم
Rubai
رباعي
Tuyug
طويوغ\طوىوق
Kelime Manası
Parça
Dizmek
Dörtlük
Şarkı söyleme
Beyit Sayısı
*En az 2
*daha çok 9-10
*30-40 kadar da var
*En az 2
*Genellikle 10-12
*4 mısra
*dörtlük
*4 mısra
Kafiye şeması
xa xa xa
/
ab ab ab
aa xa xa
aa xa
/
xa xa
aa xa
/
bazen
xa xa
Matla
Yok
?
?
?
Vezin
Serbest
Serbest
*Ahrem
*Ahreb
*Her aynı grubundan kullanılabilir
- . - -/- . - -/- . -
Mahlas
Yok
bazen söyler
Yok
Yok
Yok
Konu
Çeşidi fazla
Övgü, yergi, tarih düşürme


Ayrıntı
Matla, makta, mahlas bulunmaz

Bend yerine kullanılmış
Matla beyti kafiye farklı olması
Ahreb,ahrem vezinleri

Güzel ve ahenkli söyler

1-3 mısra doldurma
4. mısra söylemek istediği
Azeri ve Çağatayda

Sadece Türklere 
mensuptur

Cinaslı

0 komentar: